FRANCHISING
& LICENSING VIETNAM
FOLLOW US ON
Bạn đang quan tâm 0 thương hiệu   Gửi yêu cầu tư vấn
Video
Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (4/4)
"Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 thị trường lớn nhất Việt Nam với đặc tính hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt thể hiện ở thói quen người tiêu dùng. - Người Hà Nội: Kiếm 10 đồng, tiêu 1, để dành 9. - Người Sài Gòn: Kiếm 10 đồng, mượn 1, tiêu 11."
Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (3/4)
Việt Nam là thị trườngnhư thế nào so với những thị trường cạnh tranh khác trên thế giới? Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh nào?
Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (2/4)
Những danh mục sản phẩm phát triển nhanh nhất, ảnh hưởng nhiều đến tháp dân số Việt Nam, đi kèm với tốc độ phát triển chóng mặt của thu nhập hộ gia đình, thu nhập sau thuế và khả năng chi tiêu
Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (1/4)
Tìm hiểu về địa lý và lịch sử Việt Nam cũng như dự đoán về dân số Việt Nam, GDP, tỷ lệ lạm phát, thu nhập hộ gia đình và thu nhập sau thuế
Kinh doanh nhượng quyền thương mại P3
Kinh doanh nhượng quyền thương mại P3
Kinh doanh nhượng quyền thương mại P2
Kinh doanh nhượng quyền thương mại P2
Kinh doanh nhượng quyền thương mại P1
Kinh doanh nhượng quyền thương mại P1