FRANCHISING
& LICENSING VIETNAM
FOLLOW US ON
Bạn đang quan tâm 0 thương hiệu   Gửi yêu cầu tư vấn

Young Rembrandts

Thị trường đã vận hành:

Mỹ (69)

Hàn Quốc (3)

Thị trường dự kiến mở rộng:

Châu Âu

Châu Á

Trong hơn 20 năm, với phương pháp giảng dạy độc quyền của mình, Young Rembrandts nhắm tới mục tiêu xây dựng sự sáng tạo cần thiết cho trẻ em nhằm đạt thành công trong học tập. Phương pháp và chương trình giảng dạy bao gồm: dạy vẽ, kỹ năng cơ bản của tất cả các nghệ thuật thị giác dành cho trẻ em từ 3,5 đến 12 tuổi. Young Rembrandts tự hào về danh tiếng vững chắc đã đạt được với chương trình độc đáo, được tổ chức tốt và chất lượng cao, đã được đăng ký bởi hàng ngàn phụ huynh. Mô hình Young Rembrandts được đầu tư bởi các chủ sở hữu nhượng quyền.

Giá trị doanh nghiệp

Kể từ khi được thành lập vào năm 2001, Young Rembrandts đã nhận được một số danh hiệu hàng đầu từ Tạp chí Doanh nhân, bao gồm: Nhượng quyền thương mại hàng đầu tại nhà; Nhượng quyền chi phí thấp và tổng thể tốt nhất trong hạng mục năm 2008.

Tự hào là doanh nghiệp nhượng quyền về lĩnh vực nghệ thuật đầu tiên với tầm quốc tế. Các sản phẩm dịch vụ của Young Rembrandt được khảo sát đánh giá đều đạt được ở mức trên trung bình.

Phương pháp giảng dạy và chương trình giảng dạy độc quyền chất lượng cao sẽ xua tan định kiến về việc nghệ thuật chỉ phụ thuộc vào tài năng bẩm sinh.

Hồ sơ nhà đầu tư

Sản phẩm đa năng của Young Rembrandts, kết hợp với hệ thống quản lý của doanh nghiệp nhượng quyền độc quyền, đã tạo nên môi trường học tập linh hoạt, tại nhà hoặc trong khuân viên trường học phụ thuộc vào môi trường văn hóa độc đáo của doanh nghiệp nhận quyền.

Dưới sự quản lý của doanh nghiệp nhượng quyền độc quyền, mô hình giảng dạy sẽ được áp dụng linh hoạt dựa vào chính sách địa phương. Cụ thể, nếu chương trình sau giờ học thường được tổ chức trong trường, doanh nghiệp nhượng quyền độc quyền sẽ điều hành mô hình tại nhà; nếu chương trình sau giờ học thường được tổ chức bên ngoài hệ thống trường học, doanh nghiệp nhượng quyền độc quyền sẽ chạy mô hình tại khuân viên nhà trường.

Với bất kỳ mô hình hệ thống nào, doanh nghiệp nhượng quyền độc quyền đều có trách nhiệm mua lại, đào tạo, quản lý và hỗ trợ các chủ sở hữu đơn vị (nhượng quyền phụ), những người sẽ lần lượt mua và phục vụ tại một cơ sở khách hàng.

Đăng ký tìm hiểu thêm về cơ hội nhượng quyền tại đây

Tin khác