FRANCHISING
& LICENSING VIETNAM
FOLLOW US ON
Bạn đang quan tâm 0 thương hiệu   Gửi yêu cầu tư vấn

BODYROK

Đây là một thương hiệu mạnh với thiết bị độc quyền và mô hình kinh tế đơn vị được chứng minh mạnh mẽ. 

Đặc điểm kinh doanh độc đáo

BODYROK luôn dẫn đầu ngành, khác biệt so với các khái niệm Pilates khác nhờ bài tập sáng tạo và khác biệt, cơ sở lưu trữ mạnh, cấp độ phòng tập Studio, thiết bị độc quyền, mô hình kinh tế đơn vị mạnh, thương hiệu truyền cảm hứng cho mọi người để mỗi người trở thành phiên bản bản thân tốt nhất, hấp dẫn với thế hệ Millennial và thế hệ Z, được định vị để có lợi từ các đại xu hướng (Megatrends) trong cuộc sống năng động, trải nghiệm cá nhân hóa, hiệu quả nhất, các bài tập luyện bổ sung (theo HIIT) và rất hiệu quả, hoàn vốn sau 12-18 tháng...

BODYROK là bộ môn thể thao Pilates được thiết kế lại phù hợp với các bài tập trong 40 phút, toàn thân, cường độ cao, tập luyện nhẹ nhàng và sáng tạo với sự tùy chỉnh phù hợp. Các bài tập pilates hỗn hợp sẽ bao gồm các bài tập plank, lunge-bài tập cho cơ hông, đùi, bài tập hỗ trợ pike, nhảy và toàn thân. Trải nghiệm được thiết kế để giúp người tập tạo ra nhiều năng lượng hơn và tăng sự trao đổi chất, ngay cả sau khi bạn đã dừng tập.

Hỗ trợ và đào tạo

BODYROK cung cấp đào tạo và hỗ trợ đầy đủ cho cả huấn luyện viên và quản lý phòng tập của BODYROK.

Chúng tôi tổ chức đào tạo cho huấn luyện viên mới trong sáu tuần tại trụ sở công ty ở San Francisco, California. Đào tạo giảng viên là 20 giờ trong studio trong thời gian 4 ngày (từ thứ Năm đến Chủ Nhật). Có những yêu cầu đào tạo trước và sau cho những huấn luyện viên mới. Nhượng quyền thương mại có cơ hội để giám đốc đào tạo của BODYROK hướng dẫn một khóa.

Đào tạo cho quản lý Studio cũng được chúng tôi cung cấp tại trụ sở Công ty. Đây là chương trình kéo dài 4 ngày 20 giờ bao gồm đào tạo trực tuyến MindBody, đào tạo quản lý, đào tạo tuyển dụng và đào tạo vận hành. Các chương trình này cũng có thể được thực hiện tại một địa điểm Nhượng quyền nếu được yêu cầu.

Hồ sơ nhà đầu tư

Nhà điều hành đa đơn vị đang tìm cách mở tối thiểu 5 địa điểm trong quốc gia hoặc khu vực tương ứng của họ.

Thị trường tiềm năng: Toàn thế giới

Thị trường vận hành: Mỹ (18)

Đăng ký tìm hiểu thêm về cơ hội nhượng quyền tại đây

Tin khác