FRANCHISING
& LICENSING VIETNAM
FOLLOW US ON
Bạn đang quan tâm 0 thương hiệu   Gửi yêu cầu tư vấn

ChatGPT gợi ý 5 ngành học ít bị ảnh hưởng nhất bởi AI, ngành thứ 3 trái ngược suy nghĩ của hầu hết mọi người

Nếu đang tìm hiểu về các ngành học, việc làm ít bị ảnh hưởng nhất bởi làn sóng trí tuệ nhân tạo thì dưới đây là 5 trong số những lựa chọn bạn có thể cân nhắc. Nhưng, chúng không phải được đánh giá và nhận định từ người thật hay chuyên gia, mà lại được gợi ý bởi chính 1 AI vô cùng phổ biến - ChatGPT. Thử đọc xem danh sách và những phần lý giải dưới đây có hợp lý không nhé.

Kể ra 5 ngành học ít bị ảnh hưởng nhất bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai

 1. Triết học
 2. Lịch sử
 3. Nghệ thuật sáng tạo (như hội họa, âm nhạc)
 4. Chăm sóc sức khỏe (cụ thể là tâm lý học và tâm lý trị liệu)
 5. Giáo dục (đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt)
 6. Tại sao triết học là ngành học ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo?

 7. ChatGPT: Triết học là ngành học nghiên cứu về những câu hỏi cơ bản liên quan đến hiện thực, tồn tại, tri thức, giá trị, lý trí, ý thức và ngôn ngữ. Lý do mà triết học ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo là vì ngành này đòi hỏi sự suy nghĩ phản biện sâu sắc, khả năng hiểu biết các bản chất phức tạp của con người và thế giới, cũng như việc đưa ra những phán đoán đạo đức và giá trị mà không dựa trên dữ liệu hay thuật toán. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nghiên cứu triết học bằng cách xử lý thông tin và phân tích dữ liệu, nhưng khả năng tạo ra những suy nghĩ triết học sâu sắc và cá nhân hoá là điều mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được.
 8. Tại sao lịch sử là ngành học ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo?

 9. ChatGPT: Lịch sử là ngành học khám phá và nghiên cứu về quá khứ của loài người thông qua nguồn tài liệu và di tích để hiểu rõ hơn về các sự kiện, xu hướng và quy luật phát triển xã hội. Ngành lịch sử ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo vì những lý do sau:

  1. Cần sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh xã hội, văn hóa, và tâm lý con người: Việc này đòi hỏi một khả năng đồng cảm và thấu hiểu mà máy móc và thuật toán khó có thể thực hiện.
  2. Phân tích diễn giải: Các sự kiện lịch sử thường không chỉ dựa vào dữ liệu khách quan mà còn cần sự diễn giải, phân tích với các quan điểm khác nhau và đôi khi cần đánh giá đạo đức, điều mà trí tuệ nhân tạo khó có thể đạt được mức độ phức tạp tương tự như con người.
  3. Kết nối và so sánh: Hiểu lịch sử đòi hỏi việc kết nối các sự kiện, nhân vật, và ý tưởng trong một dải thời gian rộng lớn, cũng như so sánh giữa các nền văn hóa và thời kỳ khác nhau, điều này cần đến nhận thức và đánh giá chủ quan từ phía người nghiên cứu.
  4. Giảng dạy và truyền đạt: Lịch sử không chỉ là việc nghiên cứu mà còn là nghệ thuật truyền đạt lại cho người khác, cần sự sáng tạo và khả năng kể chuyện để làm cho lịch sử sống động và có ý nghĩa.

  Mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trong việc xử lý dữ liệu lịch sử và phát hiện mẫu, nó vẫn còn hạn chế trong việc nắm bắt hoàn toàn những nét đặc trưng phức tạp và đa chiều của lịch sử.

  Vì sao ngành nghệ thuật sáng tạo (như hội họa và âm nhạc) ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo?

 10. Chat GPT: Ngành nghệ thuật sáng tạo như hội họa và âm nhạc ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo vì các lý do sau:

  1. Sự độc đáo và cá nhân hóa: Mỗi tác phẩm nghệ thuật là sự thể hiện độc đáo của người nghệ sĩ với cảm xúc và cá tính riêng biệt, điều mà trí tuệ nhân tạo khó có thể tái tạo hoàn hảo.
  2. Quá trình sáng tạo: Trong nghệ thuật, quá trình sáng tạo không chỉ là kết quả của lý trí mà còn là cảm xúc, trực giác và trải nghiệm sống, yếu tố mà trí tuệ nhân tạo chưa thể nắm bắt hoàn toàn.
  3. Sự tương tác với con người: Nghệ thuật có khả năng tạo ra sự liên kết và tương tác mạnh mẽ với người xem hay người nghe, phản ánh những trải nghiệm và cảm xúc con người, điều này khó có thể được mô phỏng qua máy móc.
  4. Sự đánh giá và giải thích: Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật thường được đánh giá thông qua ngữ cảnh văn hóa, lịch sử và cá nhân, nơi mà trí tuệ nhân tạo chưa thể hiểu sâu sắc và toàn diện.

  Dù trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hoặc phân tích âm nhạc theo các mô hình đã học, nhưng nó vẫn không thể thay thế hoàn toàn vai trò và sự sáng tạo không giới hạn của con người trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo.

 11. Vì sao ngành học chăm sóc sức khỏe như tâm lý học và tâm lý trị liệu lại ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo?

 12. Chat GPT: Ngành học Giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt, ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo vì:

  1. Sự quan trọng của tương tác con người: Trong giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt, tương tác trực tiếp và cá nhân giữa giáo viên và học sinh là vô cùng quan trọng. Sự nuôi dưỡng, đồng cảm và sự chú ý đến nhu cầu cảm xúc của trẻ là điều không thể thay thế.
  2. Phát triển xã hội và cảm xúc: Trẻ em phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc thông qua việc tương tác với người lớn và bạn bè, điều này khó có thể được trí tuệ nhân tạo mô phỏng hoàn hảo.
  3. Cá nhân hóa giáo dục: Mỗi đứa trẻ là duy nhất và cần một kế hoạch giáo dục cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và phong cách học tập riêng biệt. Sự nhạy bén và khả năng thích ứng của giáo viên là cần thiết để thực hiện điều này.
  4. Đánh giá và phản hồi: Giáo viên cung cấp đánh giá và phản hồi liên tục không chỉ dựa trên kết quả học tập mà còn dựa trên quan sát về hành vi và tương tác của học sinh, yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về nhân văn mà trí tuệ nhân tạo chưa thể cung cấp.
  5. Nhu cầu của học sinh đặc biệt: Học sinh trong giáo dục đặc biệt có thể có nhu cầu học tập rất khác nhau, và giáo viên cần phải biết cách tiếp cận và hỗ trợ mỗi cá nhân một cách phù hợp, đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng tạo và khả năng điều chỉnh chiến lược dạy học liên tục.

  Mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trong việc cung cấp tài nguyên giáo dục và tối ưu hóa quá trình học tập, nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn được vai trò của giáo viên trong việc phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là trong những giai đoạn phát triển quan trọng và đối với những học sinh có nhu cầu đặc biệt.

 13. Vì sao ngành học Giáo dục (như giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt) ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo?

  1. Chat GPT: Ngành học Giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt, ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo vì:
  2. Sự quan trọng của tương tác con người: Trong giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt, tương tác trực tiếp và cá nhân giữa giáo viên và học sinh là vô cùng quan trọng. Sự nuôi dưỡng, đồng cảm và sự chú ý đến nhu cầu cảm xúc của trẻ là điều không thể thay thế.
  3. Phát triển xã hội và cảm xúc: Trẻ em phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc thông qua việc tương tác với người lớn và bạn bè, điều này khó có thể được trí tuệ nhân tạo mô phỏng hoàn hảo.
  4. Cá nhân hóa giáo dục: Mỗi đứa trẻ là duy nhất và cần một kế hoạch giáo dục cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và phong cách học tập riêng biệt. Sự nhạy bén và khả năng thích ứng của giáo viên là cần thiết để thực hiện điều này.
  5. Đánh giá và phản hồi: Giáo viên cung cấp đánh giá và phản hồi liên tục không chỉ dựa trên kết quả học tập mà còn dựa trên quan sát về hành vi và tương tác của học sinh, yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về nhân văn mà trí tuệ nhân tạo chưa thể cung cấp.
  6. Nhu cầu của học sinh đặc biệt: Học sinh trong giáo dục đặc biệt có thể có nhu cầu học tập rất khác nhau, và giáo viên cần phải biết cách tiếp cận và hỗ trợ mỗi cá nhân một cách phù hợp, đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng tạo và khả năng điều chỉnh chiến lược dạy học liên tục.

  Mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trong việc cung cấp tài nguyên giáo dục và tối ưu hóa quá trình học tập, nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn được vai trò của giáo viên trong việc phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là trong những giai đoạn phát triển quan trọng và đối với những học sinh có nhu cầu đặc biệt.

 14. Trên đây là 5 ngành học mà Chat GPT khẳng định ít bị ảnh hưởng nhất bởi trí tuệ nhân tạo. Theo bạn, đâu mới là lựa chọn hợp lý nhất?

 15. (Theo Đời sống pháp luật)

Tin khác