FRANCHISING
& LICENSING VIETNAM
FOLLOW US ON
Bạn đang quan tâm 0 thương hiệu   Gửi yêu cầu tư vấn

CƠ HỘI NỔI BẬT
FBNC: Gia tăng giá trị thương hiệu qua hình thức phát triển nhượng quyền (Phần 1)
Cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phi Vân - GĐ Điều Hành Công ty World Franchise Associates.
FBNC: Gia tăng giá trị thương hiệu qua hình thức phát triển nhượng quyền (Phần 2)
Cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phi Vân - GĐ Điều Hành Công...
FBNC: Gia tăng giá trị thương hiệu qua hình thức phát triển nhượng quyền (Phần 3)
Cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phi Vân - GĐ Điều Hành Công...
Q&A 09: Làm thế nào để quản lý được doanh thu của đối tác nhận quyền?
Q&A 09: Làm thế nào để quản lý được doanh thu của đối...
Bạn muốn xây dựng mô hình kinh doanh nhượng quyền? Click vào đây để được tư vấn miễn phí