FRANCHISING
& LICENSING VIETNAM
FOLLOW US ON
Bạn đang quan tâm 0 thương hiệu   Gửi yêu cầu tư vấn
Nhượng quyền là gì?
Định nghĩa chung về nhượng quyền và các vần đề căn bản của hình thức kinh doanh nhượng quyền.
Chuỗi hay nhượng quyền?
Giới thiệu và so sánh về ưu điểm, nhược điểm, thử thách của mô hình chuỗi và mô hình nhượng quyền, giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc định hướng phát triển cho doanh nghiệp
Từ Việt nam ra thế giới - Hành trình thương hiệu Việt
Cơ hội phát triển kinh doanh nhượng quyền với WFA
Xây dựng nền tảng trong kinh doanh nhượng quyền
Xây dựng nền tảng nhượng quyền – Những điều cần biết dành cho công ty chọn hình thức phát triển qua mô hình nhượng quyền